Wij vinden het belangrijk dat onze sollicitatieprocedure voor jou als sollicitant transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Dit geldt ook voor de manier waarop wij in dit proces met jouw gegevens omgaan. Met deze verklaring informeren we je over de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op jouw privacy in onze sollicitatieprocedure die via www.werkenbijwelkoop.nl wordt aangeboden.

Hieronder hebben we de voor jou belangrijke vragen met antwoorden op een rijtje gezet.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens?
 • Welke verwerkingen faciliteert Welkoop bij werving en selectie?
 • Welke regels gelden voor Welkoop bij de verwerking van Persoonsgegevens?
 • Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 • Kan Welkoop dit document wijzigen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens?

Welkoop Retail B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Dit zijn onze gegevens: Welkoop Retail B.V. Laan van de Stier 607324 CV Apeldoorn

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel nummer 30073250 BTW nummer: NL007079278B01
Per email: [email protected]

Welke verwerkingen faciliteert Welkoop bij werving en selectie?

Via www.werkenbijwelkoop.nl faciliteert Welkoop de volgende verwerkingen:

 • Faciliteren van sollicitaties op vacatures
 • Verzenden van jobalerts
 • Stellen van vragen of indienen van klachten

Faciliteren sollicitaties op vacatures

Persoonsgegevens

Als je solliciteert bij Welkoop dan vragen we je de volgende Persoonsgegevens aan ons door te geven:

 • Voornaam, Voorletters, Achternaam
 • Geslacht, Geboortedatum
 • Postcode, Huisnummer, Woonplaats, (Straat)
 • Telefoonnummer, E-mail
 • Hoogste opleiding
 • Motivatie, CV, (LinkedIn profiel)
 • Beschikbare uren per week, Beschikbare dagen
 • Verklaring dat je gerechtigd bent in Nederland te werken

Gebaseerd op expliciete toestemming

We gebruiken deze gegevens op basis van jouw expliciete toestemming die je geeft bij het insturen van je sollicitatie voor de afwikkeling van onze sollicitatieprocedure en voor geen enkel ander doel.

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer je solliciteert op een vacature van Welkoop, dan behandelen wij jouw gegevens zorgvuldig. De gegevens worden beveiligd opgeslagen binnen de Europese Unie en alleen degenen die betrokken zijn bij de selectieprocedure hebben toegang tot jouw gegevens.

Inschakeling van derden

Een screening of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Indien dat het geval is, delen we jouw gegevens met een bureau die dit uitvoert, je gegevens worden verder niet gedeeld met andere partijen.

Bewaartermijn

Is er geen match, dan verwijderen wij jouw gegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Je krijgt hiervan bericht. Je kunt na de periode van 4 weken zelf beslissen of we je gegevens 1 jaar langer mogen bewaren. Hierover sturen we je een e-mail. 

Verzenden van jobalerts

Persoonsgegevens

Als je je abonneert op jobalerts bij Welkoop dan vragen we je jouw e-mailadres aan ons door te geven.

Gebaseerd op expliciete toestemming

We gebruiken deze gegevens op basis van jouw expliciete toestemming die je geeft bij het insturen van je aanmelding. We gebruiken je e-mail adres alleen om je te informeren over voor jou interessante vacatures. Je ontvangt een verificatie e-mail na je aanmelding om je deelname te bevestigen. Zo weten we zeker dat je echt degene bent die geïnteresseerd is in onze vacatures.

Veiligheidsmaatregelen

Je e-mail adres wordt opgenomen in een mailinglijst die beveiligd is opgeslagen binnen de Europese Unie en alleen degenen die betrokken zijn bij de werving en selectieprocedures hebben toegang tot deze lijst.

Inschakeling van derden

Er worden geen derden ingeschakeld in het kader van jobalerts.

Bewaartermijn

We bewaren je e-mailadres voor zolang je ons toestemming hebt verleend, je kunt je op ieder moment uitschrijven voor jobalerts via de link die onderaan de alert mail staat. Via deze link kun je ook je voorkeuren aanpassen.

Stellen van vragen of indienen van klachten

Persoonsgegevens

Als je een vraag, verzoek of klacht naar Welkoop stuurt met betrekking tot sollicitaties dan vragen we je de volgende Persoonsgegevens aan ons door te geven:

 • Voornaam, Achternaam
 • Telefoonnummer, E-mail
 • De tekst van je vraag, verzoek of klacht

Gebaseerd op expliciete toestemming

Door het insturen van je vraag, verzoek of klacht geef je ons toestemming de door jou opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor de afwikkeling ervan. De gegevens zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Je ontvangt een bevestigingsmail. Zo weten we zeker dat je weet dat je melding bij ons is aangekomen. Binnen 30 dagen na ontvangst krijg je van ons een antwoord.

Veiligheidsmaatregelen

Je e-mail adres wordt opgenomen in een mailinglijst die beveiligd is opgeslagen binnen de Europese Unie en alleen degenen die betrokken zijn bij de werving en selectieprocedures hebben toegang tot deze lijst.

Inschakeling van derden

Er worden geen derden ingeschakeld in het kader de afhandeling van vragen, verzoeken of klachten.

Bewaartermijn

We bewaren je vraag, verzoek of klacht voor een periode van 2 maanden, waarna deze automatisch worden verwijderd.

Welke regels gelden voor Welkoop bij de verwerking van Persoonsgegevens?

Bij de verwerking van Persoonsgegevens is Welkoop onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je vragen hebben of een klacht hebben over de manier waarop wij met jouw Persoonsgegevens omgaan, dan kun je ons altijd bereiken:

Je ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie. Ben je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:

 1. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Hoe je deze klacht moet indienen is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 2. een procedure starten bij de rechtbank.

Kan Welkoop dit document wijzigen?

Ja, deze privacy verklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacy verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op de website. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2021

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Welkoop Retail B.V. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welkoop Retail B.V. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Welkoop Retail B.V. op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Welkoop Retail B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Welkoop Retail B.V. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Welkoop Retail B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Welkoop Retail B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Welkoop Retail B.V. op internet.

Meld je aan voor onze Vacature Wekker